Κύρια Σημεία Συνέντευξης YΦΥΠΕΞ Κ. Τσιάρα στο ρ/σ REAL και το δημοσιογράφο Σ. Κοτρώτσο (28.11.2012)