Συμμετοχή στο Ατυπο Συμβούλιο Υπουργών Ανάπτυξης (θέματα διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας)