Συνάντηση και Παράθεση Γεύματος Εργασίας με Ελληνικής Καταγωγής Βουλευτές της Διασποράς.