Μετάβαση Υφυπουργού Εξωτερικών Κ. Τσιάρα στη Βηρυττό