Συνάντηση με τον Επικεφαλή του Τμήματος Νομικών και Προξενικών Υποθέσεων της Γερμανικής Πρεσβείας, κ. Philipp Reszat.