Παρουσία στην Συνέλευση των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών της Ε.Ε.