Συνάντηση με Υπουργό Υγείας για Νοσοκομείο Καρδίτσας