Ερώτηση για τις Καθυστερήσεις Εξόφλησης από τον ΕΟΠΥΥ των Οφειλομένων του 2012