Συνάντηση με Προεδρείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Αζέρους Βουλευτες