Επίσκεψη Σχολής Εθνικής Άμυνας στην Βουλή των Ελλήνων