Αναφορά για τις ελλείψεις διδακτικού προσωπικού στο ΤΕΙ Θεσσαλίας