Δεν καταργείται το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Στρατονομίας στην Καρδίτσα