Αναφορά για τα προβλήματα στα ΝΠΙΔ του Δήμου Καρδίτσας