Ερώτηση για την εισφορά σε χρήμα για ένταξη σε σχέδιο πόλης