Διάσκεψη ΚΕΠΠΑ – ΚΠΑΑ – Συνάντηση με Αζέρους Αξιωματούχους