Συνάντηση με ομογενείς φοιτητές που βρίσκονται στην Ελλάδα με το American Hellenic Institute