Διόρθωση στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ