Ερώτηση για τη δυνατότητα συνταξιοδότησης ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ με μεγάλες οφειλές