Αίτημα για μέτρα αντιμετώπισης του καταρροϊκού πυρετού