Ερώτηση για τη χρήση πλαστικού χρήματος στις συναλλαγές