Ερώτηση για την καθυστέρηση ελέγχου της φοροδιαφυγής