Άρθρο Κώστα Τσιάρα: Μετεκλογικές συνέργιες και μεταλλάξεις