ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ Κ.Ο. ΤΗΣ Ν.Δ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ.