«Ένα σύγχρονο Σύνταγμα πρέπει να είναι προϊόν συναινέσεων προκειμένου να είναι μακροχρόνια βιώσιμο.»_Ομιλία_Βουλή_Συνταγματική Αναθεώρηση_2019.02.12