Ομιλία μου στο συνέδριο του Columbia Yniversity N.Y, με θέμα «Ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο νέο πολιτικό τοπίο» (4.5.2019)