Μήνυμα για την έναρξη των Πανελληνίων Εξετάσεων 2019