Ευρωπαϊκές κάλπες, με εθνικό πρόσημο (Άρθρο 18.4.2019)