Μιλούμε με στοιχεία και προτάσεις για το μέλλον (Δελτίο Τύπου 22.6.19)