Ενώνοντας τις δυνάμεις μας γυρίζουμε σελίδα για τον τόπο (Δελτίο Τύπου 30.6.19)