Νοσοκομείο Καρδίτσας: Ένα στοίχημα που μπορούμε να κερδίσουμε (Άρθρο 2019.08.21)