«Προωθούμε ήδη ρυθμίσεις για ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης» (Συνέντευξη στη Σοφία Φασουλάκη για το ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (2019.08.25)