Από τον Αγιασμό στο Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας για την έναρξη του νέου δικαστικού έτους