Από την ομιλία μου στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ. (2019.10.07)