Συζήτηση με τη Σύνθια Σάπικα στην ΕΡΤ3 (2019.10.29)