Συζήτηση με τον Γιώργο Κουβαρά στο Action24 (2019.10.25)