Στην κοπή πίτας της κοινότητας Παλαιοκλησίου Καρδίτσας (2020.1.6)