Απαντήσεις στις Επίκαιρες Ερωτήσεις στη Βουλή (2020.01.23)