Κορυφαία στιγμή για την ελληνική Πολιτεία η εκλογή της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Δημοκρατίας. (2020.01.22)