Στην κοπή πίτας της ΝΟ.ΔΕ Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης (2020.01.26)