Τελετή παράδοσης 11 νέων οχημάτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (2020.01.16)