Ψηφιακά και χωρίς μεγαρόσημο τα πιστοποιητικά για την περίοδο της πανδημίας (2020.04.02)