Ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών στη Δικαιοσύνη (2020.04.24)