Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις Εταιρίες Προστασίας Ανηλίκων, υπό την ομπρέλα του Υπουργείου Δικαιοσύνης (2020.06.11)