Στα μεγάλα έργα του Υπουργείου Υποδομών εντάσσεται η παλιά γέφυρα Μουζακίου