Η ομιλία του Υπουργού Δικαιοσύνης στη Βουλή για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2022