Κ. Τσιάρας: Θα επενδυθούν 250 εκατ. ευρώ στους ανθρώπους και τις υποδομές της ελληνικής Δικαιοσύνης