Στη Βουλή κατατέθηκε το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη «Σύσταση της Δικαστικής Αστυνομίας»