Κώστας Τσιάρας: Προσήλωση της κυβέρνησης στο πυκνό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα