Κατηγορία: Ομιλίες – Συνεντεύξεις

Χαιρετισμός μου στη σημερινή τελετή ορκωμοσίας της νέας εκπαιδευτικης σειράς στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Προέτρεψα τους νέους σπουδαστες να αρνηθούν τη στασιμότητα και τη μοιρολατρία, ότι τίποτα δεν μπορεί αλλάξει στον τόπο. Να καλλιεργήσουν με τη βοήθεια των Καθηγητών τους τον ορθό δικανικό συλλογισμό … Περισσότερα

 Στην ενημερωτική ημερίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ιδιαίτερη στιγμή για εμένα, καθώς, πριν λίγους μήνες με την ιδιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης εισηγήθηκα τον Νόμο για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Περισσότερα