Ερώτηση για καταβολή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους μικροκαλλιεργητές – κατά κύριο επάγγελμα Αγρότες